IŠ NAUJO PERKELKITE „NUTELLA“ STIKLAINĮ Į MIELĄ VELYKINIŲ ZUIKIŲ KONTEINERĮ, SKIRTĄ GYDYTI - ATOSTOGOS - 2021