PROTINGAS TĖTIS KURIA VELYKINIUS KIAUŠINIUS, KURIE PYPTELI, KAD JO AKLA DUKRA GALĖTŲ MEDŽIOTI - ATOSTOGOS - 2024